Đen
Đỏ
Nâu Bò
Nâu Đất
Xanh Dương
550.000 
Đen
Nâu Bò
Nâu Đất
495.000 
Đen
Nâu Bò
Xanh Dương
450.000 
Đen
Nâu Bò
Nâu Đất
525.000